100%

KVALITET

  • Kakel Idea AB skall i varje enskild entreprenad lämna ifrån sig ett utfört arbete med kvalitet.
  • Erfoderliga resurser för kvalitetsåtgärder finns
  • Medarbetarna aktivt deltar i kvalitetsarbetet
  • Inköp av material görs efter fastställd kvalitetsrutin
  • Egenkontroll genomförs i enlighet med BBVs kvalitetsplan
  • Ny eller omplacerad personal får utbildning i kvalitetsfrågor

Organisation:
Företagsledning utser en representant på varje arbetsplats för att kontrollera leveranser och material kvalité.

Inköp:
Kakel Idea AB har rutiner som säkerställer att inköp av kakel, klinker, fix och fog motsvarar ställda krav samt att leveranser görs enligt avtal.
Kakel Idea AB använder sig bara av godkända leverantörer.

Kontroll:
Kakel Idea AB genomför egenkontroll system på varje arbetsplats. BBVs kontrollplan samt kvalitetsdokument.

Upplärning:
Nya lärlingar får gå med rutinerade plattsättare så att de kan lära sig viktiga detaljer i arbetet.

Självklart har vi våtrumsbehörighet.

vattentäta våtrumVi har stor erfarenhet av att bygga och renovera våtutrymmen. Vi arbetar med badrum, toaletter, tvättstugor, bastubyggnation och naturligtvis också med kök. Det finns många regler och uppfattningar om hur det skall göras för att bli bra och för att undvika fuktskador.