Miljöprogram

  • Material som vi använder i vår produktion skall ha minimal miljöpåverkan och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning
  • Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön
  • Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet
  • Målmedveten hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa
  • Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet
  • Kontinuerlig utbildning och erfarenhetsåterföring är en naturlig del i vårt miljöarbete
  • Personlig skyddsutrustning: varje anställd är skyldig att se till att erfoderlig skyddsutrustning finns till hands.
  • Miljöansvarig kontaktas för komplettering